Kainuun kauniissa järvimaisemissa sijaitseva kristillinen koulutus- ja kurssikeskus.

Vuodelle omaan kasvuun, kutsuun, parantumiseen erilaisia vaihtoehtoja...

OMAN KASVUN POLKU 2018

 

Kajaanin Rauhan Majatalon upeassa miljöössä sinulla on nyt mahdollisuus pysähtyä oman elämäsi äärelle yhteydessä itseen, toisiin ja Jumalaan. Kurssi sisältää kahdeksan jaksoa. Edellytetään sitoutumista kaikkiin jaksoihin.   Kukoistatko? Oman kasvun polulla saat eväitä kasvaa itsesi kokoiseksi ja voittaa niitä tekijöitä, jotka estävät sinua kukoistamasta...  Haluatko muutosta? Millaisia tunteita, ajatuksia ja muistoja kannat mukanasi? Miksi reagoit asioihin niin kuin reagoit? Tunnetko ilottomuutta, levottomuutta, turhautumista tai ahdistusta?  Mietitkö elämän suunnan tarkistamista? Kaipaatko aikaa, paikkaa ja ryhmää, jossa voit pysähtyä kuuntelemaan itseäsi ja sitä, mihin sinut on oikeasti tarkoitettu? Elätkö kutsumustasi todeksi? Haluatko löytää kutsumuksesi ja sen toteutumista estävät tekijät? Haluatko elää eikä vain selviytyä? Haluatko löytää elämän- ja luomisenilon?

 

Oman kasvun polun teemat kahdeksalle jaksolle:

Kuka minä olen: Jumalan unelma minusta ja uskallanko tulla näkyväksi? Syntymään liittyvät vaiheet. Lapsuuden vaikutus. Murroasiän moni-ilmeisyys. Nuoren aikuisen haasteet ja omille siiville nousu. Aikuisuus, vastuunotto  ja itsenäistyminen. Menneiden sukupolvien vaikutus itseen. Oma kasvupolku suhteessa ryhmään.  Oman kasvun polku on sielunhoitovuosi, jonka kuluessa saat rauhassa pysähtyä elämäsi äärelle. Ei kirjatehtäviä.  Menetelminä toiminnalliset ryhmätyömenetelmät, sielunhoitokeskustelut ja rukous.

Koulutuksesta vastaa  KM, ErO, biblio- ja psykodraamaohjaaja, työnohjaaja, sielunhoitoterapeutti Evelyn Hynynen Hinta täyshoidolla 280€/jakso. Vapaamuotoinen haku. Tied. ja ilm.18.2.2018 mennessä

 

 

Matkalla uuteen –sielunhoitoterapeutin koulutusohjelma 2018-2019, 65 op

Kaksivuotinen ryhmäprosessi, jossa saat valmiuksia niin omaan kasvuun kuin sielunhoitajuuteenkin. Vuodesta 2003 saakka toiminut, nyt 12.koulutus. Vahva prosessi, joka perustuu Raamattuun, rukoukseen ja terapiamenetelmiin ja josta ammennat elämääsi ja kutsuusi voimavaroja ja osaamista. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna viikonloppuisin ja soveltuu myös työn ohessa käytäväksi. 14 intensiivijaksoa, ryhmä- ja yksilöharjoittelu, oma sielunhoitosuhde, kirjatehtäviä sekä  omaa kasvua ja kutsua vahvistava lopputyömalli.  Koulutuksen vetäjinä KM, ErO, työnohjaaja, pari- ja sielunhoitoterapeutti Maiju Kuhanen;  psykologi, ErO, työnohjaaja, bibliodraamaohjaaja, sielunhoitoterapeutti Outi Kärnä;  KM, ErO, biblio- ja psykodraamaohjaaja, työnohjaaja, sielunhoitoterapeutti Evelyn Hynynen sekä opetusvastuissa eri ammattiosaajia lähijaksoissa. Yhden jakson hinta 370€ täyshoidolla. Koulutus alkaa huhtikuussa. Haku 5.3.2018 mennessä, valintahaastattelut 18.-19.3. Tilaa hakupaperit!

 

Kristillinen työnohjaajakoulutus 2018-2020, 60 op

Koulutuksen hakemisen edellytyksenä on ammatillinen koulutus, tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta sekä kristillinen vakaumus. Kaksivuotinen kokonaisuus, jonka tavoitteena on perehdyttää työnohjaukseen ja antaa valmiudet toimia yksilön, ryhmän ja työyhteisön työnohjaajana. Koulutus sisältää 21 jaksoa teoreettista ja kokemuksellista opetusta, yksilö- ja ryhmätehtäviä, kirjallisia väli- ja lopputehtäviä, työnohjaajana toimimista ja työnohjauksen työnohjausta. Koulutuksen vetäjinä työnohjaaja, ESH, perhepsykoterapeutti VET, yksilö- ja paripsykoterapeutti, sielunhoitoterapeutti Merita Kattelus ja työnohjaaja, KM, ErO, biblio- ja psykodraamaohjaaja, sielunhoitoterapeutti Evelyn Hynynen. Koulutus alkaa elokuussa 2018. Yhden jakson hinta 250€/2pv . Haku 30.4.2018 mennessä, valintahaastattelut 28.-29.5. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, johon on liitetty cv.

 

Raamatun elämänhistoriat 2018

Rikas rakas Raamattu!  Neljän viikonlopun kokonaisuus, jossa saat perehtyä Raamatun elämänhistorioihin monikerroksisesti niin kokemuksellisen kuin teoreettisenkin opetuksen kautta. Ei kirjatehtäviä. Matka elämäntarinoihin, itseen, toisiimme ja Jumalaan. Koulutuksesta vastaa  KM, ErO, biblio- ja psykodraamaohjaaja, työnohjaaja, sielunhoitoterapeutti Evelyn Hynynen. Hinta täyshoidolla 320€/vkl. Vapaamuotoinen haku 20.3.mennessä.

 

Tiedustelut ja hakemukset , puh.040-5185954, Rauhan Majatalo, Myötärinteentie 451, 87500 Kajaani, ks. lisää www.rauhanmajatalo.fi

"Minä jätän teille rauhani. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon." (Jeesus, Joh.14:27)