Kainuun kauniissa järvimaisemissa sijaitseva kristillinen koulutus- ja kurssikeskus.

Rauhan Majatalo 20 vuotta

Vaikeuksien kautta voittoon!

 

Rauhan Majatalo on Kajaanissa toimiva yhteiskristillinen kristillinen keskus, jossa on kurssi- ja koulutustoiminnan lisäksi majoitus- ja ruokapalvelut kauniissa kainuulaisessa järvimaisemassa.

 

 

Rauhan Majatalo lähti liikkeelle vuonna 1991 KM, ErO, psyko- ja bibliodraamaohjaaja, työnohjaaja, kirjailija ja  toiminnanjohtaja Evelyn Hynysen saamasta näystä, jonka hän sai Jumalalta. Monien vaiheiden kautta tontti saatiin hankittua 1998 Kajaanista, Nuasjärven rannalta. Eräs henkilö tuumasi  5 vuotta kestänyttä rakentamista seurattuaan, että se oli kuin Nooan arkin rakentamista kuivalle maalle.

 

Sunnuntaina 26.11.2023 klo 12 juhlittiin Rauhan Majatalon toiminnan 20 -vuotistaivalta teemalla Vaikeuksien kautta voittoon. Juhla oli kaikille avoin. 

 

Rauhan Majatalo on palvellut vuosien aikana koko Suomea, asiakkaita on ollut tuhansia Ivalosta Hankoon.  Rauhan Majatalosta on kirjoitettu myös saman niminen teos ja sitä voi tilata ennakkoon Rauhan Majatalosta ().

 

 

Rauhan Majatalossa on ollut 20 vuoden kuluessa monipuolisesti erilaisia kursseja ja koulutuksia. Koulutusten sisällöstä on vastannut toiminnanjohtaja Evelyn Hynynen yhteistyökumppaneiden kanssa, joita on ollut reilu 30. Sen lisäksi Rauhan Majatalo on toiminut hyvää palautetta saaneena paikkana häiden, sukujuhlien, siunaustilaisuuksien ja syntymäpäivien viettopaikkana.

Kaksivuotiset Matkalla uuteen -sielunhoitoterapeuttikoulutukset ovat olleet Rauhan Majatalon päätuote ja ne alkoivat 2003. Näistä kahdestatoista  koulutuskokonaisuudesta on valmistunut parisataa sielunhoitoterapeuttia, jotka työskentelevät sielunhoitoterapeutteina joko kokoaikaisesti  tai oman työnsä ohella ympäri Suomea. Keväällä on alkamassa 13.koulutus.

 

 

Rauhan Majatalo on toiminut ’varustamona’ eri seurakuntia palvellen. Erilaisia lyhytkursseja näiden vuosien aikana on ollut satoja. Monet ovat saaneet parantua, löytää läheisemmän suhteen Jeesukseen, oppia enemmän Raamatusta ja löytää armolahjojen antamia  mahdollisuuksia oman elämänsä ja palvelutyönsä vahvuudeksi oman eheytymisprosessinsa ohella.

 

Raamattu ja sen osoittamat elämäohjeet ovat olennainen osa Rauhan Majatalon toimintaa. Sen viisaus, armo ja totuus ovat innostaneet monia kurssilaisia myös omaan henkilökohtaiseen sanan tutkisteluun ja Raamatun periaatteiden kunnioittamiseen omassa elämässään.

 

Rauhan Majatalon toiminnassa on ollut sielunhoidollinen painotus. Sekä pitkäkestoisissa koulutuksissa että lyhytkursseilla pyritään antamaan valmiuksia niin omaan kasvuun kuin omassa kutsumuksessaan vahvistumiseenkin.

 

Rukouspäivät ja rukouksen eri ulottuvuudet ovat olleet alusta asti merkittävällä tavalla Rauhan Majatalon toiminnassa. Rukous on kuin raide, jonka rakentamisen jälkeen Jumalan veturit pääsevät menemään sinne, minne Pyhä Henki niitä kulloinkin johdattaa. Ilman rukousta työ on usein ilmaan hosumista ja lopputulokset jäävät vain näkyvään todellisuuteen.

 

Rauhan Majatalo tarjoaa myös päihteettömän, levollisen majoitusvaihtoehdon Kainuun kauniissa järvimaisemassa. Monet ovat viettäneet lyhyemmän tai pidemmän jakson alueella, josta kokemus heidän palautteensa perusteella on ollut sellaisen rauhan kokemus, jota ihminen pohjimmiltaan kaipaa ja etsii monista muista lähteistä.

 

Rauhan Majatalon perustamisesta lähtien on rukoiltu, että sen toiminnassa voisi toteutua Jeesuksen sanat (Joh.14:27):” Minä jätän teille rauhani. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista,  jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”  Nykyajan hektisessä elämäntavassa rauha on erityisen tärkeä ja vahva voimavara elää ja toimia levosta käsin kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Vaikeuksien kautta voittoon!

"Minä jätän teille rauhani. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon." (Jeesus, Joh.14:27)