Kainuun kauniissa järvimaisemissa sijaitseva kristillinen koulutus- ja kurssikeskus.

Evelyn politiikassa

2008 kuntavaalit muuttivat Rauhan Majatalon johtaja Evelyn Hynysen arkea: kristillisen keskuksen johtamisen lisäksi hän on vienyt kristillisiä arvoja kuntapäättämisen  ja maakunnallisen vaikuttamisen tasolle. Raamattu käskee toimia sen kaupungin parhaaksi, johon Taivaan Isä on asettanut. Tämä on yksi tapa toteuttaa sitä.


Evelyn Hynynen on nainen, joka kaikella tarmollaan toimii sen eteen, että Suomi olisi parempi maa kansalaisilleen. Teemana on: "Tahdon lasten, vanhusten, pienyrittäjien ja Suomen parasta Jumalan sanan valossa!"

 

Lasten ja nuorten tilanne on hälyyttävä maassamme. Nyt on korkea aika laittaa heidän hyvinvointinsa ykkössijalle – hehän ovat maamme tulevaisuus!

 

 

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja monenlainen pahoinvointi on koko ajan lisääntynyt. Perheet ovat tiukilla ja tarvitsevat ehdottomasti uusia tukijärjestelmiä. Esimerkiksi kodinhoitotyön uudelleen asettaminen kaikkien lapsiperheiden luonnolliseksi mahdollisuudeksi Imatran mallin mukaan toimisi sekä ennaltaehkäisevänä että matalan tason kädenojennuksena ongelmatilanteissa. Yhteiskunnallisesti se on aina halvempaa kuin lastensuojelun toimenpiteet, jotka ovat kasvaneet hälyyttäviin lukemiin maassamme. Yksikin niistä on liikaa! Hintalappu on noin miljoona euroa sijoitettua lasta kohti eikä kansantaloutemme kestä tällaista yksilön elämään tulevista haittavaikutuksista puhumattakaan. 

 

 

Koulutuksen omatoimisuuteen ja omatoimiseen kykyyn hankkia tietoa on puututtava: moni lapsi alisuoriutuu tai putoaa kokonaan kelkasta, koska omat taidot tai taustasta saatu tuen puute ei mahdollista omien kykyjen tasoista toimintaa vaikka lahjakkuutta olisi millä mitalla. Koulutuksemme painottaa liian vahvasti tiedollisten taitojen osuutta ja monia kädentaidoissa vahvaa lasta tai nuorta ei kyetä palkitsemaan, kannustamaan tai tukemaan niin, että hän löytäisi jo varhain omien lahjojensa mukaisen tavan tulla osaksi toimivaa yhteiskuntaa. Niinpä tällaisilla aloilla on maassamme kova puute työntekijöistä ja samanaikaisesti saattaa vastaavia, elämässään alisuoriutuvia henkilöitä olla turhautuneena työttömänä.

 

 

Erityistyöntekijöitä joudutaan koko ajan lisäämään opetus- ja kasvatusalojen henkilökuntaan liian suurien ryhmäkokojen, perheiden ylimitoitettujen haasteiden ja tavallisten resurssien riittämättömyyden vuoksi. Lapsivaikutusten arviointi on saatava osaksi kaikkea päätöksentekoa.

 

 

Toinen olennainen sydämeni asia on ikäihmisten hyvinvointi ja arvokas vanhuus, elämä, jossa saa kokea kaikilla elämän osa-alueilla huomioiduksi tulemisen ja välittämisen. Kainuun sotessa asiaa onkin lähdetty kehittämään hyvällä tavalla ja koko valtakunnalle esimerkillisellä Alisa-toiminnalla, vaikka hoitajamitoituksessa täälläkin on puutteita. Hoitohenkilökuntaa on lisättävä koko maassa niin, että jokainen vanhus saa joko kotihoidon tai hoitopaikan kautta ansaitsemansa hyvän ja kauniin arjen loppuelämänsä ajaksi. Eutanasia ei ole vaihtoehto Hitlerin mallin mukaisesti.

 

 

Maassamme tulee arvostaa ja kunnioittaa kaikkia niitä, jotka ovat mahdollistaneet hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen omasta selkänahastaan revittynä. Hyvinvointimme ei todellakaan ole syntynyt itsestään vaan sotien jälkeen moni suomalainen laittoi itsensä likoon täysillä menettäen varhain terveyttään, mutta antaen jopa liian paljon aikaansa ja voimiaan yhteiskuntamme eduksi. Nyt on meidän aikamme osoittaa heille kiitollisuutta ja sallia jokaiselle hyvä vanhuus.

 

 

Pienyrittäjien tilanne on myös retuperällä maassamme. Heidän aikansa ja voimansa menevät usein totaalisesti operatiiviseen toimintaan kutsumuksen tai muun sisäisen motivaation saattelemana, jolloin ei ole enää resursseja työhön liittyvien epäkohtien ajamiseen. Kuitenkin he maksavat veronsa Suomeen, työllistävät itsensä hyvin sitoutuneesti ja voivat antaa muillekin työtä.

 

 

Pienyrittäjien avulla Suomi on mahdollista saada uuteen nousuun siten, että valtion taholta annettaisiin kannustimia starttirahan pidennyksillä, verohelpotuksilla, työntekijän palkkaamiseen liittyvillä helpotuksilla ja yrittäjän ammattitaidon ja hyvinvoinnin ylläpitävillä koulutusmahdollisuuksilla. Yrittäjän jaksaminen ja hyvinvointi on koko Suomen etu. Ja yksilötasolla pienyrittäjä voi kokea syvää tyydytystä elämässään saadessaan toteuttaa juuri niitä unelmia ja asioita, joihin hänellä on sekä motivaatio että lahjakkuus. Monissa muissa maissa pienyrittäjien arvo valtakunnan hyvinvoinnissa on huomattu paremmin kuin maassamme. Liian paljon luovuutta jää käyttämättä Suomessa!

 

 

Kainuussa on huippumahdollisuudet nostaa koko alue maamme ykkösalueeksi. Meillä on luonto, jollaista saa hakea! Meillä on luovia potentiaalisia henkilöitä alueellamme paljon, kun vain löydetään tavat saada heidän luovuusalueensa käyttövoimaksi ja uusien toimivien innovaatioiden lähteeksi alueemme parhaaksi. Kainuulainen ihminen on sitkeä ja periksiantamaton, jolla on omintakeisia lahjoja ja taipumuksia viedä asioita hyvällä tavalla eteenpäin, kun vain ’Mitä se hyvejää’ –periaate unohdetaan. Pienyrittäjien mahdollisuuksia ja matalan kynnyksen tapoja yrittäjyyteen täytyy kasvattaa alueellamme niin, että potentiaaliset pienyrittäjät voivat aloittaa toimintaansa tuettuna ja saada myös jatkokehittämiseen resursseja.

 

Kainuu kartalle! Tulevina vuosina esimerkiksi Kiinasta on tulossa valtava määrä keskiluokkaisia turisteja, joilla ei ole varaa maksaa ylihinnoitellun Lapin palveluista, mutta joille Kainuulla on tarjottavana kaikki se, mitä he matkailulta odottavat. Kainuun on aika nousta! Matkailun ja pienyrittäjyyden kasvun avulla saadaan paljon uusia työpaikkoja, koulutusmahdollisuuksia ja perheitä, jotka uskaltavat ja tahtovat lisätä myös väkilukua alueellamme turvallisen ja toimivan arjen luonnollisena seurauksena.

 

Raamattu ja sen viitoittamat toimintatavat ovat kautta aikain olleet myös yhteiskunnassa paras menestyksen tae. "Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakunnan häpeä" -sananpaikka Raamatusta pitää edelleen paikkansa. Suomi on alun perin perutettu selkeästi kymmenen käskyn ja kristillisten arvojen pohjalle. Ne ovat kantaneet maatamme kaikissa vaikeissa olosuhteissa niin sodan kuin rauhankin aikana. Valitettavasti maassamme on paljon vieraannuttu Jumalan Sanan periaatteista. Mutta meidän on mahdollista palata takaisin ja saada nähdäse, miten Jumalan antama perustus kestää ja antaa toivoa kaikenikäisille kansalaisillemme. Tulkoon Jeremia 33 luvun teksti todeksi Suomelle. Saimme sen Rauhan Majatalon rukouspäivässä, kun pyysimme Jumalaa puhumaan meille siitä, mitä Hän ajattelee maastamme.On aika ottaa uusia askeleita...
On aika ottaa uusia askeleita...
Aktiiveja kaupunkikuvassa
Aktiiveja kaupunkikuvassa
Tätä kaupunkia kädelläsi siunaa...
Tätä kaupunkia kädelläsi siunaa...

Yhteistyötä muusikoiden kanssa
Yhteistyötä muusikoiden kanssa
Toritapahtumien järjestämisiä kerran kuukaudessa
Toritapahtumien järjestämisiä kerran kuukaudessa
Toivon tuvan avajaiset
Toivon tuvan avajaiset

Jumala ei ole kädetön!
Jumala ei ole kädetön!
Väkeä enenmmän kuin talon täydeltä...
Väkeä enenmmän kuin talon täydeltä...
Juudan jalopeura taistelee, meidän tehtävämme on luottaa!
Juudan jalopeura taistelee, meidän tehtävämme on l...

Miksi Suomi olet levoton? Vielä turva Jumalassa on!
Miksi Suomi olet levoton? Vielä turva Jumalassa on...
Jumalan Sana luo pohjan perusarvoille
Jumalan Sana luo pohjan perusarvoille
Avioliitot on Jumalan juttu!
Avioliitot on Jumalan juttu!

Ja sitten maakuntaa kiertämään...
Ja sitten maakuntaa kiertämään...
Kohtaamisia matkan varrella
Kohtaamisia matkan varrella
Soppatykki tulille
Soppatykki tulille

Ja puheita pakkassäässä
Ja puheita pakkassäässä
Taivaan Isällä on unelma juuri sinulle...
Taivaan Isällä on unelma juuri sinulle...
Yliopistokeskuksella hyvällä asialla
Yliopistokeskuksella hyvällä asialla

Satoja kohtaamisisa...
Satoja kohtaamisisa...
Nouse salkoon lippu valkoinen, piirrä pilviin risti sininen, se on kallein aarre isänmaamme, merkki Kuninkaamme liitto ikuinen, nouse salkoon toivo sydänten, nouse salkoon risti Jeesuksen!
Nouse salkoon lippu valkoinen, piirrä pilviin rist...

"Minä jätän teille rauhani. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon." (Jeesus, Joh.14:27)